Noter i punktskrift - Musikens grunder, svartskrift och punktskrift

Bild saknas
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Musik
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
300 kr exkl. 6% moms

Boken är en handledning och en lärobok i hur man läser och skriver punktskriftsnoter. Den omfattar svartskrift och punktskrift i samma bok vilket gör att den kan användas både som handledning för en pedagog och som kompletterande lärobok för eleven.

Materialet förklarar på ett lättbegripligt sätt grunderna i musikteori och framför allt hur man läser och skriver punktskriftsnoter. Noter i punktskrift börjar från grunden och ökar successivt i svårighetsgrad. Den tar upp moment som tonhöjd, notvärden, oktaver, taktarter, klaver, repriser, intervall, ackordanalys med mera.

Boken innehåller text varvad med notexempel samt teckenöversikter, allt upplagt enligt modellen: svartskrift på vänsteruppslaget och punktskrift på högeruppslaget.

Som stöd för eleven finns även några taktila bilder:
• Pianotangenter
• Kvintcirkeln
• Bild över svartskriftens notsystem

Materialet riktar sig till:
• Alla som vill lära sig punktskriftsnoter
• Elev som läser punktskrift i grundskola, gymnasium, kulturskola eller andra undervisningsformer
• Musikpedagoger som undervisar elever som läser punktskrift
• Föräldrar och kamrater

Noter i punktskrift är inte en komplett lärobok i musikteori. Den är ett hjälpmedel som fungerar mycket bra som ett komplement till ordinarie undervisningsmaterial.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128113502
Artikelnummer
11350
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
Format: A4 enkelsidig, tätskrift, pärm