Ni kan räkna med oss

Fyra personer som lyfter armarna över huvudet.
Smakprov Ni kan räkna med oss
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Matematik Verklighetsuppfattning
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Gymnasiesärskola inriktning individuellt program
Målgrupp: Intellektuell funktionsnedsättning
200 kr exkl. 6% moms

Vad matematik i träningsskolan kan innebära har personalen på Regnbågens träningsskola i Falköping i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten fördjupat sig i.

Materialet består av två kompletterande delar som säljs tillsammans:

  • I boken ”Ni kan räkna med oss” visas med ett flertal olika exempel på hur matematisk kommunikation kan bli en naturlig del av träningsskolans pedagogiska verksamhet.
  • I filmen ”Ni kan räkna med oss” belyses detta ytterligare genom att vi får följa eleverna i deras ”matematikvardag.” I filmen visas också de pedagogiska redskap som används i undervisningen. Filmen levereras på ett USB-minne.

Undervisningen i matematik på Regnbågen strukturerades utifrån de didaktiska kategorierna Rumsuppfattning, Tidsuppfattning, Taluppfattning samt Mönster och kategorisering och innehållet i boken är uppbyggt utifrån dessa matematiks teman. Andra kapitel i boken är: Pedagogiska redskap i projektet, Lärande (både elevernas och personalens lärande) samt Den tidiga matematiken. Dessutom ingår presentation och utvärdering av projektet.

200x200 mm, färg, trådbunden.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
978 9128115308
Artikelnummer
11530
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Fotografer
Författarna, Göran Hartman och Sebastian Streith
Omfång
130 sidor, 50 minuter
Övriga detaljer
382 g