Originalprodukt:
New What's Up? 5 Workbook, Sanoma Utbildning,

New What's Up? 5 Workbook, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
New What's Up? 5 Workbook.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i övningar kopplade till Textbook. Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgiften. Under rubriken In my opinion får eleverna ett påstående som de diskuterar utifrån sina egna åsikter. Roundup repeterar innehållet i varje Unit, med tydligt fokus på de olika förmågorna.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152352960
Artikelnummer
9789152352960-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom