New Levels 4, elevbok

Framsida 9789140697028
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
308 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

New Levels 4, elevbok är ett basläromedel i grundläggande engelska (delkurs 4 eller introduktionsprogrammet), för vuxna och tonåringar. För elever som behöver fräscha upp sina kunskaper inleds boken med ett repetitionskapitel.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140697028
Artikelnummer
9789140697028-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom