Originalprodukt:

Naturkunskap 2 - Ditt universum

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Naturkunskap 2 - Ditt universum.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
269 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Naturkunskap 2 - Ditt universum är formulerad utifrån kursplanen för Naturkunskap 2 på gymnasiet, men kan läsas av vem som helst som önskar en fördjupad förståelse för naturens samband. Naturkunskap 2 ? Ditt universum ger dig som läsare en djupare förståelse för både det universum du lever i och det inre universum som finns inuti din kropp. Boken tar dig med på en resa från big bang och alltings början fram till idag och låter dig också blicka in i framtiden. Vad blir nästa steg i den naturvetenskapliga världen? 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789188229052
Artikelnummer
9188229052-HAM
Originalförlag
NA Förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom