Musiklära, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Musiklära.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Musik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

En grundläggande lärobok i musiklära. Här förmedlas elementära kunskaper på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt om notnamn och notvärden, klaver, taktarter, förtecken, skalor, intervall och ackord. Lämplig för barn på grundskolenivå, men kan förstås även användas av vuxna som vill få en första inblick i musikens elementa.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789188316790
Artikelnummer
9188316790-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bo Ejeby Förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom