Musik i grundskolan mellanstadiet, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Musik i grundskolan mellanstadiet.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Musik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
154 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Boken är skriven av musikläraren Staffan Sundberg för att lättare kunna uppfylla målen i läroplanen. Boken har ett enkelt men mycket effektivt och pedagogiskt upplägg som ger dig som lärare ett tydligt ramverk för lektioner under tre år.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789198189506
Artikelnummer
9789198189506-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare