Musik i grundskolan mellanstadiet, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Musik i grundskolan mellanstadiet.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Musik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
154 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Boken är skriven av musikläraren Staffan Sundberg för att lättare kunna uppfylla målen i läroplanen. Boken har ett enkelt men mycket effektivt och pedagogiskt upplägg som ger dig som lärare ett tydligt ramverk för lektioner under tre år.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789198189506
Artikelnummer
9789198189506-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom