Mr Symbol Man historien om Charles Bliss

Charles Bliss.
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder
35 kr exkl. 6% moms

I häftet berättas historien om Charles Bliss och hans symboler. Det är berättelsen om en person, som hängivet ägnade sitt liv åt att arbeta fram ett symbolspråk som skulle öka förståelsen mellan människor på jorden. Sv/v, häftad.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3513
Författare
Omfång
14 sidor
Övriga detaljer
30 g