Mr Symbol Man historien om Charles Bliss

Charles Bliss.
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder
35 kr exkl. 6% moms

I häftet berättas historien om Charles Bliss och hans symboler. Det är berättelsen om en person, som hängivet ägnade sitt liv åt att arbeta fram ett symbolspråk som skulle öka förståelsen mellan människor på jorden. Sv/v, häftad.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3513
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
14 sidor
Övriga detaljer
30 g