Mitt i prick 3A grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789188359438
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
107 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Mitt i prick 3A innehåller mycket färdighetsträning men också åtskilliga kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje kapitel är tänkt som en lektion.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789188359438
Artikelnummer
9789188359438-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Dvd/cd-rom