Originalprodukt:
Matteresan 3, Gleerups, Första upplagan

Matteresan 3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundsärskola åk 7-9 Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
300 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matteresan

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140678072
Artikelnummer
9140678072-HAM
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom