Originalprodukt:
Eldorado, matte 4A Grundbok, Natur & Kultur, Första upplagan

Matte Eldorado 4A Grundbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ungdomar springer ut till stranden.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
138 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Matte Eldorado

MatteEldorado är ett läromedel för fk-åk 6.

Grundböckerna är upplagda så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma kapitel. Varje kapitel följer ett tydligt upplägg och börjar med en introduktionsbild för samtal, genomgångar och utforskande samt lärandemål för kapitlet. I slutet av kapitlet finns utvärdering av dessa mål. I kapitlet finns även ett uppslag med problemlösning samt en sida med repetition. På repetitionssidan återkommer viktiga saker från tidigare kapitel för att kunskaperna ska hållas vid liv.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127420205
Artikelnummer
9127420205-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart