Originalprodukt:
Matte Direkt 9, Sanoma Utbildning, Tredje upplagan

Matte Direkt 9, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matte Direkt 9.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
245 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Sedan 2001 har Matte Direkt engagerat elever och hjälpt dem att uppnå målen i matematik. Nu finns den tredje upplagan av Matte Direkt 9. Här finns samma elevnära tilltal och samma väl beprövade struktur, men nu med ett tydligare fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation. Elever lär på olika sätt. En del behöver stöttning för att kunna gå vidare, andra behöver utmaningar för att göra framsteg.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152343197
Artikelnummer
9789152343197-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom