Originalprodukt:
Matematik : specialisering, Studentlitteratur AB, Andra upplagan

Matematik : specialisering, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matematik specialisering.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
348 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Matematik – specialisering introducerar avancerad matematik på ett lättillgängligt sätt kombinerat med en stor mängd övningar och lösta exempel.

I boken presenteras matriser, vektorer och vektorrum i linjär algebra. Inom matematisk analys fördjupas funktionsbegreppet och teorin om integraler breddas. Dessutom behandlas gruppteori, kong­ru­ens­­räkning, delbarhet och kryptering inom den elementära talteorin.

Matematik – specialisering är en kurs på gymnasiet som förbereder elever för högskolestudier i matematik. Med anledning av de områden som boken erbjuder är den en av de första böcker som kan användas både på gymnasiet och i vidare studier på universitet och högskola.

I denna andra upplaga har ordningen på ett par moment i kapitel ett ändrats. Begrepp, skrivtecken och symboler kommer först och funktionens definition har fått en egen underavdelning. För hela boken gäller att några övningar plockats bort och några nya tillkommit.

Boken innehåller många lösta exempel och fler än 600 övningsuppgifter.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789144116068
Artikelnummer
9789144116068-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom