Originalprodukt:
Mänskligt - Psykologi 1 och 2a, Sanoma Utbildning,

Mänskligt - Psykologi 1 och 2a, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Mänskligt - Psykologi 1 och 2a.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Vård och omsorg
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
379 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Mänskligt - Psykologi 1 och 2a vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själva och andra samt ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både modeller och bilder.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152325827
Artikelnummer
9789152325827-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom