Originalprodukt:
Människans texter Språket, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Människans texter Språket, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslagsbild saknas.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
523 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Människans texter

Språket utvecklar eleverna sitt skrivande, med en progression från berättande texter till vetenskapliga texter. De tränar handfast sina förmågor att producera olika texttyper, som förberedelse för högre studier. I fylliga kapitel om språkriktighet, språksociologi, språkhistoria och textanalys arbetar eleverna vidare med analys, reflektion och egen produktion med hjälp av tydliga analysmodeller och exempel.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144059242
Artikelnummer
9144059242-HA
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom