Mais oui 4 Facit, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
65 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Mais oui

Mais oui präglas av användarvänlighet, lekfullhet och aktualitet. Att träna muntlig kommunikation är en annan viktig ingrediens. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147091607
Artikelnummer
9147091607-HA
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom