Originalprodukt:
Mais oui 3 Kursbok, Liber, Första upplagan

Mais oui 3, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
323 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Mais oui 3 är ett läromedel i franska för gymnasieskolans steg 3, boken vänder sig till elever både på gymnasiet och Komvux. Mais oui tar vara på elevens förkunskaper och lust att lära. 
Upplägget och den interaktiva webben underlättar för självständigt arbete och distansstudier.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789147091560
Artikelnummer
9147091560-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom