Originalprodukt:
Mais oui 3 Kursbok, Liber, Första upplagan

Mais oui 3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
323 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Mais oui 3 är ett läromedel i franska för gymnasieskolans steg 3, boken vänder sig till elever både på gymnasiet och Komvux. Mais oui tar vara på elevens förkunskaper och lust att lära.
Upplägget och den interaktiva webben underlättar för självständigt arbete och distansstudier.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147091560
Artikelnummer
9147091560-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom