Originalprodukt:
Mahlzeit C Textbok, Natur och Kultur,

Mahlzeit C Textbok, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Mahlzeit C Textbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Tyska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Mahlzeit

Mahlzeit C för årskurs 8 består av fyra sektioner på följande teman: Sektion 1, Jung sein, innehåller texter om hur det är att vara ung.Sektion 2, Zuhause, handlar om olika typer av boenden. Sektion 3, Intressen, tar bland annat upp mobiltelefoner, datorer, fotboll och musik. I den sista sektionen, Unterwegs, får eleverna lära känna de tysktalande länderna.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127638693
Artikelnummer
9127638693-ECB
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom