Originalprodukt:
Mahlzeit B Textbok, Natur och Kultur, Första upplagan

Mahlzeit B Textbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Olika skivade svampar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Tyska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Mahlzeit

Mahlzeit B innehåller fyra sektioner. Sektion 1, Neustart, fungerar som repetition för de elever som redan arbetat med Mahlzeit A, men är också en bra start för dem som börjar med tyska i årskurs 7. Sektion 2, Das bin ich, handlar om familjen och olika fritidsaktiviteter. Sektion 3, In der Stadt, innehåller bland annat texter om Berlin, Wien och Bern. I den sista sektionen, Du als Detektiv, får eleverna lära sig attbeskriva personer och lösa kluriga deckargåtor.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127638662
Artikelnummer
9127638662-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom