Originalprodukt:
Mahlzeit B Textbok, Natur och Kultur, Första upplagan

Mahlzeit B Textbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Olika skivade svampar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Tyska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Mahlzeit

Mahlzeit B innehåller fyra sektioner. Sektion 1, Neustart, fungerar som repetition för de elever som redan arbetat med Mahlzeit A, men är också en bra start för dem som börjar med tyska i årskurs 7. Sektion 2, Das bin ich, handlar om familjen och olika fritidsaktiviteter. Sektion 3, In der Stadt, innehåller bland annat texter om Berlin, Wien och Bern. I den sista sektionen, Du als Detektiv, får eleverna lära sig attbeskriva personer och lösa kluriga deckargåtor.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127638662
Artikelnummer
9127638662-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart