Originalprodukt:
Magic! Star C, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Magic! Star C, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ungdomar sitter på en parkbänk tillsammans.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
89 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Magic! Star är ett basläromedel i engelska för grundsärskolan åk 1–6, med fokus på åk 4–6, fördelat på tre titlar. Magic! Star A–C kombinerar en tryckt bok med ett digitalt läromedel och vänder sig till elever i behov av ett läromedel med långsam progression.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789144122663
Artikelnummer
9144122663-HA
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom