Magic! 4 Workbook, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Magic! 4 Workbook.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
55 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Workbook är ett förbrukningshäfte med många och varierade övningar. Eleven skriver i häftet och arbetar med reception, produktion och interaktion, allt tydligt samlat. Instruktionerna är inledningsvis på både svenska och engelska men de svenska översättningarna fasas medvetet ut när eleverna bekantat sig med instruktionerna.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144112633
Artikelnummer
9789144112633-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom