Originalprodukt:
M2000 Classic Fakta, Liber AB, Första upplagan

M2000 Classic Fakta, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
398 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien M2000 Classic

M2000 Classic är det kompletta läromedlet för grundläggande studier i marknadsföring. Boken har sin bas i klassisk marknadsföringsteori och bygger på med nya spännande fenomen och trender i vår omvärld.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147088256
Artikelnummer
9147088256-HAM
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom