Lika värde nr 4, 2023 – Tema: Att främja närvaro

Lika värde nr 4, 2023 – Tema: Att främja närvaro.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Skolfrånvaro är ingen ny företeelse, men den kan få långtgående konsekvenser för både individen och samhället. I nummer 4 2023 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om arbete för att främja skolnärvaro.

En veckoplanering med både skolarbete och fritid, som eleverna själva fyller i. Det har varit ett av Södermalmsskolans verktyg i arbetet med att öka skolnärvaron.

Elever med särskild begåvning kan uppleva att skolan är meningslös. De har ofta hög skolfrånvaro. Hur kan man locka dem tillbaka till skolan? Att skapa berikningsgrupper är en metod för att stimulera elevernas lärande.

Skålar med stressbollar. Avgränsande skärmar. Ljuddämpande väggplattor. I Studievisten kan elever arbeta i lugn och ro, och få stöttning. Det är en uppskattad plats för eleverna på Introduktionsprogrammen, IM.

Rådgivaren Helene Fägerblad ger fem råd för att främja närvaro.

Ett par artiklar har ingen direkt koppling till temat. Det ena är en intervju med Victoria Westerberg om hennes avhandling ”Skolans tillfälliga bakdörr?: en studie om den särskilda undervisningsgruppen i relation till skolans inkluderande uppdrag”. I den andra berättar rådgivaren Magnus Lennartsson om hur skolor kan få specialpedagogiskt stöd från SPSM.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden. Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01063
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor