Lika värde nr 3, 2022 – Tema: Utvecklande elevhälsoarbete

Omslag till Lika värde nr 3, 2022 – Tema: Utvecklande elevhälsoarbete.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Elevhälsoarbetet är komplext. För att utveckla det behövs olika professioners perspektiv. I nummer 3 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur två skolor och en kommun lagt grunden för ett mer långsiktigt hållbart elevhälsoarbete.

Stentägtskolan i Söderhamn involverar hela skolan och skoldagen i elevhälsoarbetet. De har bland annat satsat på rastaktiviteter och upplever det gjort att eleverna känner sig tryggare i skolan och att det bidrar till mer lugn och ro i klassrummen.

Elevhälsoteamet på Rågsveds skola i Stockholm hade länge försökt arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande, men inte fått till det. Efter att ha satsat på en processinriktad kurs har de genomfört flera förändringar som lett till positiva effekter.

I fyra år har Gällivare kommun utvecklat sitt elevhälsoarbete. Satsningen påverkar både skolornas specifika utvecklingsområden och det kommunövergripande kvalitetsarbetet. De ser ett värde i att alla, från förvaltning till klassrum, är involverade i utvecklingen av elevhälsoarbetet.

Hur man kan få till ett samarbete mellan olika professioner, så att elevhälsoarbetet verkligen blir förebyggande och hälsofrämjande? Erica Sjöberg, rådgivare på SPSM, ger några råd.

Forskaren Pia Skott förklarar i en intervju sin syn på elevhälsoarbetet. Hon menar att elevhälsa är inte ett substantiv, det är ett görande och att i en välfungerande skola elevhälsar alla hela tiden i skolans alla miljöer och med alla nivåer sammankopplade.

I en artikel utanför temat berättar Sabina Islamovic om vad som är viktigt att tänka på när förskolor och skolor tar emot barn och elever som flytt från kriget i Ukraina. Sabina har både erfarenhet av att ta emot elever som flytt och att själv fly från ett krig.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01019
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor