Lika värde nr 1, 2023 – Tema: Fritidshem

Omslag till Lika värde nr 1, 2023 – Tema: Fritidshem.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Fritidshem har ett brett och viktigt uppdrag. Där får elever mötas över åldersgränser och mellan skolklasser. I nummer 1 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur två skolor arbetar med fritidshemsverksamheten och om tre skrifter om fritidshem.

Bandhagens skola har ett elevhälsoperspektiv på lärande under hela skoldagen. De planerar skoldagen med fokus på elevernas lärande och behov av stöd under lektioner, raster och på fritidshem. Prolympia i Gävle arbetar med ökad tillgänglighet på bland annat fritidshemmet för elever med språklig sårbarhet. Där arbetar fritidshemmets personal tillsammans med olika professioner i arbetslaget som även består av förskoleklassen och lågstadiet. SPSM har gett ut tre skrifter där forskare lyfter delaktighet, inkludering och stöd i fritidshem. En artikel berättar om dessa skrifter och hur de kan användas.

Rådgivaren Monica Johansson Persson ger några råd för att få hela skoldagen att fungera.

En intervju med Åsa Olsson, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet handlar om hennes litteraturöversikt om hur lärare uppfattar elever med ADHD olika beroende på könstillhörighet. Översikten pekar på att flickor bedöms och bemöts på ett annorlunda sätt än pojkar och att elever riskerar att få ett stöd som kanske inte motsvarar det som de behöver.

En artikel utanför temadelen handlar om hur grundsärskolan i Bollebygd arbetar för att även elever med blindhet ska känna sig delaktiga. De berättar att de alltid har taktila moment i undervisningen och att en elev använder en etikettläsare med inspelningsfunktion för att enkelt kunna berätta vad hon gjort och även själv få repetition.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01060
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor