Lika värde nr 1, 2022 – Tema: Delaktighet

Omslag till Lika värde nr 1.
Produkttyp: Tidning

Ingår i serien Lika värde

Att både känna och uppleva delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. I nummer 1 av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om skolor där eleverna kan påverka sin lärmiljö och som arbetar för att alla ska vara accepterade och erkända av varandra. Läs också om kommunen som arbetar för att stärka delaktigheten i leken på alla sina förskolor.

Förra året stod Viggestorpsskolan i Finspång inför en utmaning. Hur skulle de få det specialpedagogiska stödet att räcka till? De beslöt sig för att pröva något nytt. Det blev en flexibel stödgrupp. Att involvera eleverna i arbetet ser de som ett måste för att lyckas.

Utvecklingsprojektet ”Speciella lekgrupper” i Karlskoga kommun har bidragit till att barn som har svårt med socialt samspel blir mer delaktiga i gruppen. Flera samspelar nu även utanför lekgruppen och tar mer kontakt.

På Hällsboskolan i Umeå går elever med språkstörning. Där får eleverna identifiera sina styrkor och områden där de behöver hjälp och stöd, så att de kan berätta vad de behöver för att komma framåt i skolarbetet.

Hur kan skolor arbeta med att upptäcka brister och främja elevers delaktighet? Jennie Reithner, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger råd till skolledning, skolpersonal och elever.

Tio kommuner i Västmanlands län har skapat en gemensam portal för digitala resurser. Satsningen ger mer likvärdiga förutsättningar för både elever och medarbetare inom Komvux som särskild utbildning.

Isidora Stark berättar i en intervju om sin forskning som visar att elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning som grupp har betydligt svårare att klara de kriterier som behövs för att söka sig vidare till gymnasiet. Och störst utmaningar har flickor och elever som också har adhd. Isidora är psykiatriker och doktorand i forskargruppen Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME Health) vid Karolinska institutet.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01017
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor