Originalprodukt:
Ledarskap och organisation, Gleerups, Första upplagan

Ledarskap och organisation, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fåglar som flyger över öppet vatten.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Ledarskap och organisation
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
329 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Ledarskap och organisation

Ett läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar. Övningar bidrar till att aktivera eleverna och bjuder in till självreflektion och observationer, bland annat av skolan som organisation och hur ledarskapet utövas där.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140681430
Artikelnummer
9140681430-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom