Originalprodukt:
Ledarskap och organisation, Gleerups, Första upplagan

Ledarskap och organisation, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fåglar som flyger över öppet vatten.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Ledarskap och organisation
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
329 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Ledarskap och organisation

Ett läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar. Övningar bidrar till att aktivera eleverna och bjuder in till självreflektion och observationer, bland annat av skolan som organisation och hur ledarskapet utövas där.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789140681430
Artikelnummer
9140681430-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom