Läsresan läsebok åk 2, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till Läsresan läsebok åk 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
151 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Läsresan 2

Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. Varje text har sin egen författare och illustratör vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789188359773
Artikelnummer
9789188359773-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Majemaförlaget
Medietyp
Nedladdningsbart