Läslära och skriftspråka

Framsida med två elever
Produkttyp: Publikation och rapport

– För barn med dövhet eller hörselnedsättning.
Är tal eller tecken en förutsättning för att barn med dövhet ska kunna lära sig läsa? I denna forskningsöversikt framkommer att det finns motsägelsefulla ståndpunkter inom forskningen idag. Samtidig framgår i många studier ett nytänkande, framförallt en vilja att se på undervisningen och döva barns lärande som något annat än vad vi förväntar oss av hörande barns lärande.
Forskningsöversikten behandlar för det första den specifika tvåspråkiga situation som teckenspråkiga barn lever i, för det andra den betydelse skrift har för barnen och sist de teorier som finns kring hur läs- och skrivlärandet kan tänkas gå till för just dessa barn.

Format: A4

Visa mer

Artikelnummer
00140
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
84 sidor