Originalprodukt:
Läromedel i sociologi upplaga 2, Gleerups Utbildning AB, Andra upplagan

Läromedel i sociologi, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Läromedel i sociologi.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Sociologi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
369 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Läromedel i sociologi är ett läromedel för gymnasiekursen Sociologi, främst utvecklat för de elever som läser på något utav de studieförberedande programmen.

Läromedel i sociologi :
• en introduktion till ämnet
• presenterar klassikerna, grundläggande metodfrågor, teorier och modeller
• belyser centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet med mera.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140695598
Artikelnummer
9789140695598-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart