Läraranvisning svällpappersbilder

Omslag till Läraranvisning svällpappersbilder.
Produkttyp: Taktila bilder
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning

Den här läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om svällpappersbilder och hur ni kan arbeta med dem i klassrummet.

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet är att elever med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna använda läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående som de övriga i klassen.

Svällpappersbilder är en del av den pedagogiska anpassningen som gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning eller blindhet.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128150101
Artikelnummer
15010
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
7 sidor
Medietyp
Nedladdningsbart