Längd 2

Linjal som används för att mäta längd på en mus.
Smakprov Längd 2
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
78 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Enhetsböckerna

Längd 2 innehåller grundläggande längdbegrepp, rimlighetsövningar, längdenheterna millimeter, centimeter, meter, decimeter, kilometer och mil, mätövningar, avläsning av linjal samt omkrets.

I denna bok får du fördjupade kunskaper om längdmätning i vardagen. Här ges också många tillfällen till samtal och reflektion. I slutet av boken finns en utvärderingssida, repetitionssidor och läraranvisningar.

Längd 2 ingår i Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128114127
Artikelnummer
11412
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Per-Anders Nilsson
Omfång
84 sid
Övriga detaljer
350 g