Leverans av anpassade läromedel

I leveransen ingår:

  • Boken – i det format och den version du har beställt.
  • Svällpappersbilder – i vissa fall behövs det svällpappersbilder för att ersätta bilder i texten.
  • "Till eleven" – förklarar viktiga förändringar och tillägg i boken för punktskriftsläsaren.
  • Läraranvisning – förklarar skillnaden mellan den tryckta originalboken och den anpassade boken. Läraren får pedagogiska och metodiska förslag på hur de kan arbeta med boken. Det kan även ingå tips på hur läraren kan arbeta med eleven i det specifika ämnet.

Senast ändrad: 2020-04-09