Körprisma för diskantröster, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till körprisma diskantröster
Produkttyp: E-bok
Ämne: Musik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
151 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Körprisma för diskantröster. 39 två-, tre- och fyrstämmiga körsånger och arrangemang för diskantkör.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
070002585-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gehrmans musikförlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom