Körprisma för diskantröster, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till körprisma diskantröster
Produkttyp: E-bok
Ämne: Musik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
151 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Körprisma för diskantröster. 39 två-, tre- och fyrstämmiga körsånger och arrangemang för diskantkör.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
070002585-HA
Originalförlag
Gehrmans musikförlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom