Originalprodukt:
Kommunikation, Liber, Sjätte upplagan

kommunikation, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kommunikation.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kommunikation
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
309 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation. Texten ger grunderna i ämnet och fungerar som utgångspunkt för praktisk träning i kommunikation.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Upplaga
Sjätte upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147107742
Artikelnummer
9789147107742-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart