Koll på Medeltiden aktivitetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Koll på Medeltiden aktivitetsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
65 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Koll på

Koll på Medeltiden aktivitetsbok tillhör läromedlet Koll på Medeltiden och ingår i serien Koll på Historia. I aktivitetsboken arbetar eleverna vidare på egen hand. Varje uppslag i basboken har ett motsvarande uppslag i aktivitetsboken. På så sätt blir arbetsgången tydlig och enkel för eleverna. Två återkommande uppgiftstyper är Gissa spåret och Bli historiedetektiv.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789162264642
Artikelnummer
9162264642-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart