Originalprodukt:
Koll på matematik 3A Läxbok, Sanoma Utbildning,

Koll på matematik 3A Läxbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Koll på matematik 3A Läxbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
48 kr exkl. 25% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. 

Arbetssättet i boken gör att eleverna kommer att prata och kommunicera matematik.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152338247
Artikelnummer
9152338247-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom