Originalprodukt:
Klara matten! 6, Natur och Kultur,

Klara matten! 6, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
146 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Klara matten!

Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 6-9 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789127575516
Artikelnummer
9127575519-ECC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Språk
Svenska
Medietyp
Dvd/cd-rom