Känsla för känselbilder

Fallande fjädrar.
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Bild
Skolform: Förskola Förskoleklass
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
200 kr exkl. 6% moms

En inspirerande handledning som ger tips och idéer kring hur pedagogen utifrån förskolans läroplan kan arbeta med taktila bilder. Författarna ger en mängd praktiska och metodiska förslag på hur man med hjälp av taktila bilder kan göra verksamheten i förskolan tillgänglig för barn med svår synnedsättning eller blindhet.  

Visa mer

ISBN
9178361052
Artikelnummer
6566
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Fotografer
Birgit Karlström, Karin Laggar
Övriga detaljer
247 g