Originalprodukt:

Kanal - medier, samhälle och kommunikation 1 & 2, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Medier, samhälle och kommunikation
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
348 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Medier, samhälle och kommunikation 1 och 2 är två nya kurser på gymnasieskolan. Sanoma Utbildning har tillsammans med författarna Daniel Hemberg och Gustav Fridolin arbetat fram ett nytt spännande läromedel för dessa kurser. Läromedlet har konstruerats utifrån styrdokumenten i Gy 2011/Vux 2012. I läromedlet går de nationella målen hand i hand med lärobokens stoff och kopplar ihop de nationella styrdokumenten med undervisningen. Målen blir därigenom ständigt närvarande för både lärare och elever genom hela kursen.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789152303528
Artikelnummer
9152303528-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom