Originalprodukt:

Kanal - medier, samhälle och kommunikation 1 & 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Medier, samhälle och kommunikation
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
348 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Medier, samhälle och kommunikation 1 och 2 är två nya kurser på gymnasieskolan. Sanoma Utbildning har tillsammans med författarna Daniel Hemberg och Gustav Fridolin arbetat fram ett nytt spännande läromedel för dessa kurser. Läromedlet har konstruerats utifrån styrdokumenten i Gy 2011/Vux 2012. I läromedlet går de nationella målen hand i hand med lärobokens stoff och kopplar ihop de nationella styrdokumenten med undervisningen. Målen blir därigenom ständigt närvarande för både lärare och elever genom hela kursen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152303528
Artikelnummer
9152303528-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom