Originalprodukt:
Internationella relationer, Studentlitteratur AB,

Internationella relationer, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Internationella relationer.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
193 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Internationella relationer - frågor, svar och arbetsuppgifter syftar till att ge eleven möjlighet att tränga djupare ner i olika komplexa frågeställningar och därmed få en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska frågorna. Tanken med denna självinstruerande fakta- och övningsbok är att väcka konkreta frågor kring ämnet internationella relationer och ge korta, övergripande svar. Boken ger bakgrund och fakta kring olika aktuella ämnen, och varje avsnitt avslutas med arbetsuppgifter. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789144050881
Artikelnummer
9144050881-HA
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom