Insatser för inkluderande undervisning - Delegaternas tankar och förslag

Insatser för inkluderande undervisning Delegaternas tankar och förslag.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

Länderna som ingår i European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency) beslutade att anordna en europeisk hearing 2015.

Hearingen 2015 anordnades i nära samarbete med det luxemburgska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och Luxemburgs utbildnings- och barn- och ungdomsministerium.

Sjuttiotvå unga deltagare, både med och utan funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd, bjöds in för att dela med sig av sina tankar och diskutera hur inkluderande undervisning går till i deras utbildningssammanhang. Genom deras diskussioner framkom goda exempel på vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma bra inkluderande undervisning.

European Agency har sammanställt denna rapport utifrån de ungas diskussioner och resultaten av dessa som presenterades i plenarsammanträdet.

Visa mer

Artikelnummer
00817
Omfång
26 sidor