Originalprodukt:
Idrott och hälsa 7-9, Liber, Första upplagan

Idrott och hälsa 7-9, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Idrott och hälsa
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
216 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Idrott och hälsa 7-9

I Idrott och hälsa 7-9 finns det plats för teori. Hur fungerar kroppen? Hur påverkar kosten oss? Hur ska jag tänka för att rörelse ska bli en naturlig del av min vardag? I anslutning till kapitel som berör träning och friluftsliv så fokuserar också boken på skador och nödsituationer som kan uppstå i samband med aktiviteterna samt hur dessa kan förebyggas. 

Boken delas in i kapitel utifrån ämnets centrala innehåll och varje kapitel är kopplat till en av de fyra förmågor som finns i läroplanen.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147117369
Artikelnummer
9147117369-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart