Originalprodukt:
Idrott och hälsa 7-9, Liber, Första upplagan

Idrott och hälsa 7-9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Idrott och hälsa
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
216 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Idrott och hälsa 7-9

I Idrott och hälsa 7-9 finns det plats för teori. Hur fungerar kroppen? Hur påverkar kosten oss? Hur ska jag tänka för att rörelse ska bli en naturlig del av min vardag? I anslutning till kapitel som berör träning och friluftsliv så fokuserar också boken på skador och nödsituationer som kan uppstå i samband med aktiviteterna samt hur dessa kan förebyggas. 

Boken delas in i kapitel utifrån ämnets centrala innehåll och varje kapitel är kopplat till en av de fyra förmågor som finns i läroplanen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147117369
Artikelnummer
9147117369-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom