Hemkunskap laminerad

Hemkunskap standardblisskarta.
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder
30 kr exkl. 6% moms

Blisskarta med 80 symboler i huvudsak grupperade med egen bakgrundsfärg för enklare identifikation. Kartan är laminerad i klar plast. Om matt plast önskas anges det i beställningen.
Fungerar för elever som kommit en bit på väg i sin symbolinlärning.

Utgivningsdatum
ISBN
9789128109420
Artikelnummer
10942
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
1 del, A4
Övriga detaljer
25 g