Hemkunskap laminerad

Hemkunskap standardblisskarta.
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder
30 kr exkl. 6% moms

Blisskarta med 80 symboler i huvudsak grupperade med egen bakgrundsfärg för enklare identifikation. Kartan är laminerad i klar plast. Om matt plast önskas anges det i beställningen.
Fungerar för elever som kommit en bit på väg i sin symbolinlärning.

Utgivningsdatum
ISBN
9789128109420
Artikelnummer
10942
Författare
Omfång
1 del, A4
Övriga detaljer
25 g