Originalprodukt:

H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Försäljning och kundservice
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
478 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. I samtliga böcker i serien varvas faktatexter med exempel, övningar och projekt.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147106134
Artikelnummer
9789147106134-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart